a Perspectiefje

‘t Perspectiefje

Van de Redactie

KICK OFF 2021

Een nieuw jaar, een nieuwsbrief in een andere jas!

Nieuwe impulsen door uitbreiding van de redactie met Petra van der Geest en Erick Silkens.
We hebben hen tijdens een gezellige redactievergadering blij welkom geheten, maar helaas ook afscheid genomen van Hans van Hal. Bij deze nogmaals veel dank voor al het werk wat hij afgelopen jaren verzet heeft. Tijd om weer meer met het fotograferen zelf bezig te zijn en in een hopelijk mooi cultureel jaar genieten met Annemieke!
Een aantal rubrieken zien jullie terug, aangevuld met “in de spotlight”, een nieuw lid stelt zich voor, een uitgebreidere agenda voor 2 maanden.
Werkgroeptrekkers zijn van harte welkom om geplande uitjes te melden zodat meer mensen mee kunnen gaan om eens te “proeven”. Ook als je persoonlijk iets zou willen ondernemen met anderen kun je iets plannen zodat leden kunnen aanhaken.
Alle praktische informatie wordt niet meer standaard in de nieuwsbrief opgenomen.
Deze functie heeft de website en deze zal daarom het komende jaar meer aandacht krijgen. Als er iets gemist wordt graag doorgeven aan de redactie.

Verschijningsdata Perspectiefje 2021
1 januari
1 maart
1 mei
1 juli
1 september
1 november
Copy inleveren uiterlijk één week voor verschijningsdata op redactie@fotoclubperspectief.nl
Hoe leuk zou het zijn als je iets interessants hebt gedaan, gelezen, gezien, het te delen in een stukje in de nieuwsbrief van de club. Van harte welkom!

Namens de Redactie,
Hester Busse.

Van de Voorzitter

Beste Perspectievers.

Dit is wel een rare tijd om alle leden te schrijven.

Maar ik doe het toch en hoop dat iedereen mijn brief in goede gezondheid kan lezen. Van velen weet ik, voor zover mogelijk, dat het goed gaat. Op de sporadische clubavonden die we hebben kunnen houden, maar ook via de telefoon houden we contact..

Het waren goed gevulde clubavonden, ook al moest er af en toe aan getrokken worden om voldoende inbreng te krijgen voor het programma.

Maar dat zijn we gewend, zoals ook de nieuwe wedstrijdcommissie er inmiddels achter is dat je af en toe een reminder/peptalk moet sturen om de leden tot inzenden aan te sporen.

Daar komt nu het probleem bij dat door de gedeeltelijke en nu strengere lock-down er leden zijn die zich niet kunnen aanzetten tot het maken van foto’s. Geen fut of geen mogelijkheid, het is een probleem.

Maar dan worden we op een avond toch weer verrast door een lid die fantastische foto’s laat zien. Wedstrijdwaardig, maar ze worden niet ingezonden voor de regionale- en bondswedstrijden. Geen tijd of bescheidenheid maar het is wel jammer.

Tijdens de ALV zullen we daarom de selectiecommissie introduceren die de “perfecte plaatjes” die op de club getoond worden, zal verzamelen. Het wordt een archief dat de wedstrijdcommissie kan gebruiken als voor bovenstaande wedstrijden niet voldoende wedstrijdwaardige foto’s worden ingezonden.

Al blijven we natuurlijk wel een amateurclub. Dus als eerste worden de ingezonden foto’s beoordeeld.

Voor de werkgroepen zijn er weer voldoende trekkers. Hierover meer op de ALV net als het nieuws over de commissies.

Ik wens iedereen een goed 2021 toe, blijf gezond, houd plezier in het maken van foto’s, en laten we elkaar blijven verrassen met het resultaat van onze mooie hobby.

Anja Wijnands-van Daal, jullie voorzitter

Van de Secretaris

Algemene Ledenvergadering 2021

Wanneer en hoe

Door de lock down is de  ALV die gepland stond voor 7 januari doorgeschoven naar 21 januari. We gaan er van uit dat tegen die tijd de lock down opgeheven zal zijn en we de ALV in de Zoutkeet kunnen houden. Te verwachten valt dat het maximum van 25 aanwezigen dan nog wel zal gelden. Uiteraard kunnen dan degenen die niet naar de bijeenkomst komen weer -via de uitstekende streaming door Jos- digitaal meedoen.

Mocht de lock down verlengd worden, dan wil het bestuur de ALV toch op 21 januari door laten gaan. Maar dan digitaal. Waarschijnlijk via Zoom. We zullen als het daar op uitdraait tegen die tijd met informatie komen hoe we dit gaan organiseren.

Verkiezing bestuursleden

Peter en Henk zijn aftredend, maar hebben zich beschikbaar gesteld voor herverkiezing voor een volgende termijn van twee jaar, maar geïnteresseerden zijn uiteraard vrij zich ook kandidaat te stellen.

Dorien heeft te kennen gegeven dat zij wil stoppen als bestuurslid-penningmeester, maar is bereid – om als daar behoefte aan is-  de dagelijkse financiële afhandeling en administratie te blijven doen. Leden die de bestuursfunctie van Dorien over willen nemen, kunnen als zij daar eerst meer over willen weten, met Dorien contact opnemen.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor één van de drie bestuursfuncties vraagt het bestuur dit aan de secretaris door te willen geven, bij voorkeur voor 18 januari.

Vergaderstukken ALV

De agenda, het conceptverslag van de vorige ALV en het jaarverslag 2020 staan inmiddels op de website.

Wijzigingsvoorstellen en vragen, kunnen tijdens de vergadering aangegeven worden, maar het heeft de voorkeur als ze voor 18 januari alvast aan de secretaris worden doorgegeven (correcties van punten en komma’s kunnen per mail worden doorgegeven, deze worden niet in de ALV besproken).

Leden die niet naar de vergadering komen, maar die wel via de streaming willen volgen, kunnen -zoals gebruikelijk bij de gewone clubavonden- ook digitaal tijdens de vergadering opmerkingen maken.

Reglementen etc.

Degenen die het huishoudelijk reglement, de beleidsnota of één van de andere organisatie-documenten willen inzien kunnen die op de website vinden onder “documenten”.

Met de allerbeste wensen voor een jaar

met goede gezondheid en veel foto-plezier

Henk Boers, secretaris

In de Spotlight

Een nieuw jaar met een opgefrist Perspectiefje. Daar horen ook nieuwe rubrieken bij. Eén daarvan is ‘In de Spotlight’, waarin de redactie een van onze clubleden belicht.
Hans van Hal, vertrekkend redactielid van het Perspectiefje trapt af.

“Ik begon in mijn tienerjaren met fotograferen en afdrukken. Nog steeds vind ik het een prachtige hobby.” Hans van Hal

Redactielid van Perspectiefje geeft stokje door

Hans van Hal is een zeer gewaardeerd lid van onze club. Hij heeft diverse bestuursfuncties vervuld en was tot eind 2020 lid van onze Perspectief redactie. Na al die jaren is hij nog steeds enthousiast met zijn hobby bezig. We zijn hem erkentelijk voor zijn tomeloze inzet.

Als kind van 12 was Hans al een enthousiast fotograaf nadat hij op zijn verjaardag een eenvoudige Agfa-Click camera kreeg.Zijn hobby verdiepte zich toen hij op zijn volgende verjaardag een simpel vergrotingsapparaat kreeg om af te drukken. Sindsdien is Hans nooit meer opgehouden met fotograferen en later filmen. Liefst in zwart/wit, met portretten als zijn lievelingsonderwerp.

Fotoclub
In de loop der jaren kocht Hans steeds mooiere camera’s, zoals een Leica. Op een gegeven moment suggereerdezijn vrouw dat het wellicht voor de kwaliteit van de foto’s een goed idee was om bij een fotoclub te gaan. Dat heeft hij ter harte genomen en werd in 2005 lid van FC Perspectief.

Actief
Hans werd in de loop der jaren actief lid. “Op een gegeven moment vroeg voorzitter Hans van Dijk of ik het stokje van hem wilde overnemen. Ik ben drie jaar lang voorzitter geweest, tot mijn vrouw overleed. Toen ben ik afgetreden. Drie jaar later vroeg voorzitter Adri Goosens of ik secretaris wilde worden. Dat heb ik vier jaar gedaan. Twee jaar geleden kwam Hester bij me of ik het technische gedeelte van het Perspectiefje op me wilde nemen om de nieuwsbrief professioneler te maken. Ook verzorgde ik de rubrieken Eropuit en Inspiratie.”

Rust
Een aantal jaren heeft Hans het Perspectiefje met veel plezier vormgegeven samen met Hester, maar het werd tijd voor nieuw bloed. “Mijn eigen inspiratie droogde op en ik had er, ondanks dat ik het met veel plezier deed, veel werk aan. Daarom hebben we gezocht naar nieuwe redactieleden die zich samen met Hester over de nieuwsbrief willen ontfermen. Eerst kwam Judith en nu hebben Petra en Erick zich aangesloten. Ik leg per 1 januari mijn redactiefunctie neer met een gerust hart.” Hans gaat nu van zijn welverdiende rust genieten. Nou ja, rust. Hans gaat klussen in zijn huis, wil zijn complete negatievenarchief gaan scannen voor zijn familie en blijft natuurlijk lid van de club. “Ik hoop dat Annemieke en ik onze abonnementen bij het concertgebouw en de opera weer spoedig kunnen oppakken.”

Tip
“Ga in het bestuur! Is leuk om te doen en je kunt zelf initiatieven ontplooien. Hoewel secretaris best een drukke functie is, is het ook een dankbare en leuke job. Ik heb erg genoten van mijn bestuurstijd.”

Van de Wedstrijdcommissie

Voor de laatste keer in het Perspectiefje… de wedstrijdagenda.
Hierna kunt u dit verder vinden op de website. De Wedstrijdcommissie zal dit op de website goed up to date houden.

Agenda wedstrijden 2020 – 2021

GDT-II
Inzenden
van: 01-12-20
tot: 07-01-21
Uitslag: 04-02-21

GDT-III
Inzenden
van: 15-04-21
tot: 20-05-21
Uitslag: 03-06-21

Bondsfotowedstrijd
Inzenden:
onbekend ivm corona
Uitslag: Mei 2021

Foto Individueel
Inzenden
van: 01-08-21
tot: 15-09-21
Uitslag: oktober 2021

Foto Online # 1
Inzenden
van: 01-02-21
tot: 15-03-21
Uitslag: 01-04-21

Foto Online # 2
Inzenden
van: 01-06-21
tot: 15-07-21
Uitslag: 01-08-21

Foto Online # 3
Inzenden
van: 01-10-21
tot: 15-11-21
Uitslag: 29-11-21

GDT-II
Inzenden
van: 01-12-2020
tot: 07-01-2021
Uitslag: 04-02-2021

Bondsfotowedstrijd
Inzenden
van: onbekend ivm corona
Uitslag: mei 2021

Foto Online # 1
Inzenden
van: 01-02-2021
tot: 15-03-2021
Uitslag: 01-04-2021

GDT-III
Inzenden
van: 15-04-2021
tot: 20-05-2021
Uitslag: 03-06-2021

Foto Online # 2
Inzenden
van: 01-06-2021
tot: 15-07-2021
Uitslag: 01-08-2021

Foto Individueel
Inzenden
van: 01-08-2021
tot: 15-09-2021
Uitslag: Oktober 2021

Foto Online # 3
Inzenden
van: 01-10-2021
tot: 15-11-2021
Uitslag: 29-11-2021

WEDSTRIJD
GDT II
Bondsfotowedstrijd
Foto Online # 1
GDT III
Foto Online # 2
Foto Individueel
Foto Online # 3

INZENDEN
01-12-2020 – 07-01-2021
Onbekend ivm corona
01-02-2021 – 15-03-2021
15-04-2021 – 20-05-2021
01-06-2021 – 15-07-2021
01-08-2021 – 15-09-2021
01-10-2021 – 15-11-2021

UITSLAG
04-02-2021
Mei 2021
01-04-2021
03-06-2021
01-08-2021
Oktober 2021
29-11-2021

NB: Kijk vooral ook regelmatig op de website van de Fotobond onder Wedstrijden & Exposities waar alle (bonds) wedstrijden staan vermeld inclusief de reglementen. Wekelijks kun je inzenden naar de Fotobond “In the Picture”, met iedere week een ander thema

Dick Brouwer heeft het vorige seizoen meegedaan met de wedstrijd Foto Online #3.
Hij heeft hier 21 punten behaald met deze foto.
De winnaars hadden 23 tot 26 punten.

Hélène van Hout heeft meegedaan met In de Picture 31 van de Fotobond.
Zij is geëindigd bij de beste 5 met deze foto. Het thema was: Kleine wereld

Inspiratie

Een veel gebruikte regel is dat de horizon recht moet staan…..
Grafisch ontwerper Onno Blase laat in zijn serie “scheve palen” zien dat je zelfs die regel kunt breken.

Hij verzamelde scheve palen van 2011 tot 2020. Door de camera zo te draaien dat de paal loodrecht in beeld komt, ontstaat een boeiend lijnenspel. De serie telt inmiddels meer dan veertienhonderd foto’s. https://schevepalen.tumblr.com
Instagram-foto’s en -video’s scheve palen

Ook leuk om eens de In de Kijker, het informatiebulletin van de afdeling Utrecht ’t Gooi te bekijken.

Deze pdf is hier te downloaden.

Agenda

07 Januari

14 Januari
21 Januari
28 Januari
4 Februari18 Februari

Clubavond vervallen i.v.m. corona
Sluiting inzendtermijn GDT-II Licht en schaduw
Vervallen i.v.m. corona
Clubavond
ALV
Kettingfoto
Kies je favoriet thema “Thuis”
(avondleiding: Henk, Verslagdienst: Helen, Bardienst: Gijs)
Werkgroep cultureel erfgoed en architectuur 1e sessie
Clubavond
Kettingfoto
Uitslag GDT-II thema licht en schaduw
(avondleiding:Hester, Verslagdienst:Hélène, Bardienst:Jos)
Clubavond
Kettingfoto
Presentatie mentoraat door diverse leden in bijzijn van Diana Bokje
(avondleiding: Dorien, Verslagdienst: Erick, Bardienst: Dick)

07 Januari
Clubavond vervallen i.v.m. corona
Sluiting inzendtermijn GDT-II Licht en schaduw

14 Januari
Vervallen i.v.m. corona

21 Januari
Clubavond
ALV
Kettingfoto
Kies je favoriet thema “Thuis”
(avondleiding: Henk, Verslagdienst: Helen, Bardienst: Gijs)

28 Januari
Werkgroep cultureel erfgoed en architectuur 1e sessie

4 Februari
Clubavond
Kettingfoto
Uitslag GDT-II thema licht en schaduw
(avondleiding: Hester, Verslagdienst: Hélène, Bardienst: Jos)

18 Februari
Clubavond
Kettingfoto
Presentatie mentoraat door diverse leden in bijzijn van Diana Bokje
(avondleiding: Dorien, Verslagdienst: Erick, Bardienst: Dick)


Lees hier het volledige jaarprogramma

Wilt u een foto inzenden graag digitaal via We Transfer naar de volgende emailadressen

Inzenden GDT-II
Inzenden eigen werk
Inzenden kies je favoriet
Inzenden kettingfoto

Inzenden GDT-II
wedstrijden.fcperspectief@gmail.com

Inzenden eigen werk
fcperspectief@gmail.com

Inzenden kies je favoriet
hjphoto@edition62.com

Inzenden kettingfoto
fcperspectief@gmail.com

Er op uit Digitaal

Naar musea en galleries zit er weer even niet in, maar online lekker vanuit je luie stoel is ook veel moois te zien. Hier een selectie.

Jong talent

Tot 31 januari 2021: Jong talent die de toekomst van de fotografie scheppen, tonen hun werk en vertellen over hun drijfveren op FoamTalent/Digital. Zoals Adji Dieye van wie deze foto is.
Klik hier voor de website van Foam Talent.

Virtueel verdwalen

Virtueel Online Museum of Art, Voma. Een echt online museum met diverse kunst. Schilderijen uit diverse perioden. Foto’s van bv. Breitner, Li Wei en Vidos. Een totaal beleving, waarin je heerlijk kunt verdwalen. Klik hier om online te bewonderen.

Nieuwe generatie

De vierdejaarsstudenten van de opleiding Fotograaf op ROC Friese Poort Drachten presenteren dit jaar hun examenwerk online. www.expositierocfriesepoort.nl. Hierop is een enorm gevarieerde presentatie van hun eigen foto’s te vinden; van abstract tot dieren en van modellen tot eten. Zoals deze foto van Gaby de Calonne. Klik hier voor de Website.

Vintage foto’s

Foto’s uit de oude doos. Een aantal online fotoreeksen van fotografen Pim Westerweel en Kees Schrerer. In zwart wit voornamelijk. Erg leuk.

Klik hier voor de website.

Oproep: Heeft iemand suggesties of ideeën voor één van deze rubrieken dan verneemt de redactie dat graag. Email redactie@fotoclubperspectief.nl ’t Perspectiefje wordt geredigeerd door de redactie bestaande uit Hester Busse, Judith Bakkers, Erick Silkens en Petra van der Geest.