De 10 minuten van…

De 10 minuten van…

Regelmatig wordt tijd ingepland waarin door een clublid in een korte presentatie (ongeveer ’10 minuten’) iets wordt verteld over een project of probleem waar hij of zij mee bezig is. De bedoeling is dat de presentatie aanleiding geeft tot discussie en de clubleden de spreker terugkoppeling geven in de vorm van aanmoediging, advies of positieve kritiek.

Heb je iets te melden in het kader van
“De 10 minuten van…”?
Schroom niet om je idee kenbaar te maken aan de Programmacommissie.