Programma 2016-2017

Datum Activiteit
08-09-2016 Start seizoen
Eigen werk
Inleveren GDT-1 mijn vakantie (digitaal)
22-09-2016 Foto’s bespreken, 1 foto (nieuw werk) per lid, afgedrukt op A4
06-10-2016 Uitslag GDT-1 mijn vakantie
20-10-2016 Techniekavond: Pinhole-fotografie (GDT-2)
29-10-2016 Waterleidingduinen (landschap, herten)
03-11-2016 Raad de Plaat: van wie is deze foto
17-11-2016 Externe spreker: Marga Tupang
01-12-2016 Techniekavond cyanotypie (onder voorbehoud)
15-12-2016 Foto “De Ketting”
Voorstellen Petra
Fotografiequiz (Mike)
Foto’s vrij werk (indien tijd beschikbaar)
12-01-2017 Nieuwjaarsreceptie
Algemene Ledenvergadering
Uiterste inzenddatum GDT-2
19-01-2017 Nieuwjaarsreceptie / ALV / Uiterste inzenddatum GDT ll
02-02-2017 Uitslag GDT-2 Pinhole (digitaal)
16-02-2017 Foto’s aspiranten, leden (max 2), presentatie fotograaf
02-03-2017 Marco van Duyvendijk, zie http://www.marcovanduyvendijk.nl/
16-03-2017 Foto’s bespreken, 1 foto A4 formaat afgedrukt
30-03-2017 Presentatie foto verbeter cursus
13-04-2017 Presentatie Sportfotografie
Presentatie Natuurfotografie
Uiterste inzenddatum foto’s GDT III (bal) wedstrijd
20-04-2017 Presentatie werkgroep Straatfotografie
Eigen werk
11-05-2017 Uitslag GDT III (bal) wedstrijd en einduitslag
18-05-2017 Foto’s bespreken, 1 foto per lid, afgedrukt op A4-formaat
01-06-2017 Presentatie zaterdag uitjes
15-06-2017 Excursie
Gebaseerd op versie 13-04–2017.